Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Geograficzna już od ponad 40 lat łączy pasjonatów geografii — uczniów, nauczycieli, naukowców. Jej celem jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym. Olimpiada służy również zapewnieniu dopływu odpowiednich, lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych.

Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, na którego stronie można zapoznać się z informatorem oraz regulaminem XLVIII OG.

Za organizację i przeprowadzenie zawodów II stopnia w woj. łódzkim odpowiedzialny jest Komitet Okręgowy w Łodzi, na którego stronie znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje dotyczące zawodów okręgowych.

Zawody okręgowe XLVIII Olimpiady Geograficznej

W dniu 05.02.2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się zawody okręgowe XLVIII Olimpiady Geograficznej. W wydarzeniu wzięło udział 56 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Łodzi (7 szkół) i województwa łódzkiego (14 szkół z: Koluszek, Kleszczowa, Łasku, Bełchatowa, Łowicza, Wielunia, Opoczna, Rawy Mazowieckiej, Radomska oraz Sieradza). Wśród uczestników najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, ponownie przeprowadzona została tylko część pisemna zawodów z zachowaniem wszelkich sanitarnych środków ostrożności. Uczniowie rozpoczęli pisanie testu o godz. 11:00 i rozwiązywali go przez 150 min. Test składał się z trzech podejść. Prace 17 uczniów z najwyższą punktacją podlegają obecnie weryfikacji przez Komitet Główny w celu wytypowania uczestników na zawody finałowe OG. W tegorocznej edycji szczebla okręgowego najlepszy okazał się Nikodem Doroba (85,5 pkt.) – uczeń I LO w Łodzi, drugie miejsce zajął Igor Zatorski (83,5 pkt.) z Pijarskiego LO w Łowiczu, a trzecie – Jakub Przybyłek (81 pkt.) z I LO w Łodzi.

Wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach okręgowych serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Serdeczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do zawodów składamy wszystkim nauczycielom!

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Łodzi

Nagrody w Zawodach Okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej ufundowali:
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych
Fundacja Empiria i Wiedza
Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Muzeum Geologiczne UŁ
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Wydawnictwo Nowa Era

Wcześniejsze Olimpiady Geograficzne