Minione konferencje

XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)”

Organizatorzy
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Miejsce
Collegium Geographicum WNG UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 31
Termin
23-24 IV 2020
Materiały do pobrania
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa

XXXV seminarium terenowe nt. „Warsztaty z geografii turyzmu”

Organizator
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Miejsce
Łódź, Collegium Geographicum WNG UŁ
Termin
19-20 IX 2019 r.

Konferencja „Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi”

Organizatorzy
Katedra Geografii Fizycznej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Termin
6-8 września 2017 r.
Miejsce
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Materiały
do pobrania ze strony wpkpw.geo.uni.lodz.pl

VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu
„Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”

Organizator
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
Termin
10-12 czerwca 2015 r.
Miejsce
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Rogowska 26
Materiały

IV Krajowa Konferencja z Geografii Historycznej
„Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości.”

Organizatorzy
Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ
Pracownia Geoinformacji KUL
Termin
11-12 czerwca 2015 r.
Miejsce
Łódź
Materiały

Konferencja
„Muzealia geologiczne w świetle prawa”

Organizator
Muzeum Geologiczne WNG UŁ
Termin
12-13 maja 2015 r.
Miejsce
Łódź
Materiały

VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
„Naturalne i archeologiczno­‑historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”

Organizatorzy
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Współorganizatorzy
Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej
Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego
Termin
22-25 września 2014 r.
Miejsce
Łódź – Łęczyca
Materiały

IX Geograficzne Kolokwium Teoretyczno-Metodologiczne
z cyklu „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”
pod tytułem „Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Krytyczna ocena.”

Organizator
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
90.142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. (42) 635 45 86, e-mail: georeg@geo.uni.lodz.pl
Termin
27-28 września 2012 r.
Materiały

Konferencja naukowa
„Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”
dedykowana Pani Profesor Krystynie Turkowskiej

Organizatorzy
Katedra Badań Czwartorzędu WNG UŁ
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Fundacja UŁ
Termin
13-15 czerwca 2012 r.
Miejsce
Uniejów
Materiały

Konferencja kierowników uczelnianych jednostek geograficznych
„Interdyscyplinarny wymiar kształcenia geograficznego”

Miejsce
Wydział Nauk Geograficznych UŁ, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Dobieszków 70, 95-010 Stryków
Termin
7-8 listopada 2011 r.
Materiały

Warsztaty naukowe
„Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona”

Organizatorzy
Katedra Badań Czwartorzędu WNG
Pracownia Geologii WNG
Katedra Ochrony Przyrody WBiOŚ
Miejsce
Wawrzkowizna k/Bełchatowa
Termin
1-3 czerwca 2011 r.
Strona WWW
torfowiska.geo.uni.lodz.pl

XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej”

Miejsce
„Collegium Geographicum” Łódź, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
Termin
17-18 września 2011 r.
Materiały

VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii
„Przestrzeń w badaniach geograficznych”

Miejsce
Łódź, ul. Narutowicza 88
Termin
19-21 września 2011 r.
Strona WWW
konferencja_doktorantow.geo.uni.lodz.pl

12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology

Organizatorzy
Katedra Meteorologii I Klimatologii WNG UŁ
European Meteorological Society
Termin
10-14 września 2012 r.
Miejsce
Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Strona WWW
nargeo.geo.uni.lodz.pl/~meteo/stronki/ecac9.html

XII Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej nt. „Regiony historyczne w strukturach Unii Europejskiej”
The 12th ‘Lodz’ International Political Geography Conference on Historical Regions in the Structures of European Union

Organizatorzy
Zakład Geografii Politycznej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ (współorganizator)
Department of Political Geography and Regional Studies, University of Lodz (co‑organiser)
Miejsce
Głubczyce (Poland) and Opava (Czech Republic)
Termin
September 22-24, 2010

XI międzynarodowa konferencja z Geografii Politycznej nt. „Regiony historyczne podzielone granicą (Historical Regions Divided by the Borders)”

Organizatorzy
Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Miejsce
Świnoujście
Termin
17-19.09.2008

Konferencja pt. „Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji”

Organizatorzy
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (współorganizator)
Miejsce
Łódź
Termin
5-6.11.2009

XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście nt. „Funkcja turystyczna miasta”

Organizatorzy
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Miejsce
Łódź
Termin
3-4.04.2008

Konferencja naukowa nt. „Małe miasta – transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych”

Organizatorzy
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej (współorganizator)
Miejsce
Katowice
Termin
20-21.11.2008

XV Ogólnopolska Konferencja nt. „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych”

Organizatorzy
Pracownia Geologii
Miejsce
Łódź
Termin
25-26.09.2008

Geograficzne kolokwium teoretyczno-metodologiczne „Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata” (konferencja cykliczna)

Organizatorzy
Zakład Geografii Regionalnej i Społecznej (współorganizator)
Miejsce
Bydgoszcz
Termin
4-5.06.2008

XXIV seminarium terenowe nt. „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”

Organizatorzy
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Miejsce
Uniejów
Termin
18-19.09.2008

Seminarium pt. „Kształcenie myślenia w edukacji geograficznej w świetle założeń dydaktycznych Zdzisława Batorowicza”

Organizatorzy
Zakład Dydaktyki Geografii
Miejsce
Łódź
Termin
29.11.2008