Wykorzystanie sal

Zamieszczone poniżej obciążenia sal wynikają z zatwierdzonego planu zajęć. We wszelkich sprawach związanych z przeniesieniem zajęć do innej sali, zmiany godzin zajęć itp. oraz rezerwacją sal na egzaminy i kolokwia proszę kontaktować się z:

dr Marcin Turczyn
tel.: 42-635-45-57
e-mail: marcin.turczyn@geo.uni.lodz.pl
Nowa Aula, pok. 8 (wejście od strony parkingu)

Obciążenie sal

ul. Narutowicza 88

ul. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum)

ul. Kopcińskiego 31 (budynek frontowy)

Rezerwacje sal

Aula 13N

DniaOdDoKto
2024-03-06 10:00 12:00 dr M. Adamczewska
2024-03-26 09:00 12:00 Posiedzenie Rady Wydziału
2024-04-19 09:00 16:00 prof. M. Barwiński
2024-04-23 09:00 12:00 Posiedzenie Rady Wydziału
2024-05-28 09:00 12:00 Posiedzenie Rady Wydziału
2024-06-06 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska
2024-06-07 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska
2024-06-17 17:00 20:00 prof. J. Forysiak
2024-06-18 08:00 16:00 prof. J. Forysiak
2024-06-25 09:00 12:00 Posiedzenie Rady Wydziału
2024-09-24 09:00 12:00 Posiedzenie Rady Wydziału

Aula 19N

DniaOdDoKto
2024-03-07 08:00 10:00 prof. P. Czubla
2024-03-14 08:00 10:00 prof. P. Czubla
2024-03-21 08:00 10:00 prof. P. Czubla
2024-04-04 08:00 10:00 prof. P. Czubla
2024-04-11 08:00 10:00 prof. P. Czubla
2024-04-16 09:00 14:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-06-06 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska
2024-06-07 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska
2024-06-17 17:00 20:00 prof. J. Forysiak
2024-06-18 08:00 16:00 prof. J. Forysiak

Duża Aula

DniaOdDoKto
2024-03-15 09:00 12:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-03-19 09:00 12:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-03-22 08:00 16:00 dr P. Tomalski
2024-04-06 09:00 12:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-04-09 09:00 12:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-04-12 09:00 12:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-04-16 08:00 18:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-04-18 09:00 18:00 prof. E. Szafrańska
2024-04-19 09:00 15:00 prof. E. Szafrańska
2024-04-19 17:00 20:00 prof. J. Petera-Zganiacz
2024-04-20 19:00 22:00 prof. M. Barwiński
2024-04-21 07:30 15:00 prof. M. Barwiński
2024-04-23 12:00 15:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba
2024-06-06 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska
2024-06-17 12:00 17:00 prof. J. Forysiak
2024-06-18 15:00 19:30 prof. J. Forysiak

Sala 06N

DniaOdDoKto
2024-06-13 14:00 16:00 mgr T. Pupar

Sala 107N

DniaOdDoKto
2024-03-19 13:00 15:00 Dziekanat WNG

Sala 117K

DniaOdDoKto
2024-04-21 07:30 14:00 prof. M. Barwiński

Sala 119K

DniaOdDoKto
2024-03-06 08:00 10:00 dr A. Kapusta
2024-03-13 08:00 10:00 dr A. Kapusta
2024-03-20 08:00 10:00 dr A. Kapusta

Sala 121K

DniaOdDoKto
2024-04-21 07:30 14:00 prof. M. Barwiński
2024-06-13 10:00 12:00 dr E. Masierek

Sala 205N

DniaOdDoKto
2024-06-06 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska
2024-06-07 08:00 20:00 mgr M. Kozek-Połomska

Sala 219K

DniaOdDoKto
2024-04-16 09:00 14:00 dr B. Dzięcioł-Kurczoba

Sala 307N

DniaOdDoKto
2024-03-05 08:00 12:00 prof. P. Czubla
2024-03-12 10:00 12:00 prof. P. Czubla

Sala 7K

DniaOdDoKto
2024-04-18 10:00 12:00 dr A. Kapusta